top of page

 

何忠瀚 HO CHUNG HON BETHMANN

 • 作品名稱:

  瀑布下的漁民

 • 獎項:

  J6 中國畫組 金獎

 • 參賽組別:

  J6組 (2012年出生)

 • 代表機構:

  This is Art Creative Studio 想‧創作室

 • 獲獎年份:

  2019年

 • 比賽名稱:

  J3 - J12 全港兒童繪畫比賽 2018 - 2019

bottom of page