top of page

劉美言 LAU MEI YIN

 • 作品名稱:

  白兔戴上七彩頭飾心歡喜地跳起

 • 獎項:

  J3 西洋畫組 金獎

 • 參賽組別:

  J3組 (2017年或之後出生)

 • 代表機構:

  Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng Branch)

 • 獲獎年份:

  2021年

 • 比賽名稱:

  J3 - J12 全港兒童繪畫比賽 2020 - 2021

bottom of page