top of page

姚學霖 YIU HOK LAM, ANDREW

 • 作品名稱:

  早餐是每天最重要的一餐

 • 獎項:

  J10 西洋畫組 季軍

 • 參賽組別:

  J10組 (2010年出生)

 • 代表機構:

  Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng Branch)

 • 獲獎年份:

  2021年

 • 比賽名稱:

  J3 - J12 全港兒童繪畫比賽 2020 - 2021

bottom of page