top of page

周芷琳 CHOW TSE LAM

 • 作品名稱:

  同家人去海洋公園最快樂

 • 獎項:

  2013組 金獎

 • 參賽組別:

  2013組 (2013年出生)

 • 代表機構:

  小種子創藝學堂

 • 獲獎年份:

  2021年

 • 比賽名稱:

  2021 A HAPPY MOMENT drawing competition

bottom of page