top of page

張以良 CHEUNG YI LEUNG

 • 作品名稱:

  Christmas Show Must Go On

 • 獎項:

  J9 西洋畫組 金獎

 • 參賽組別:

  J9組 (2011年出生)

 • 代表機構:

  Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng Branch)

 • 獲獎年份:

  2021年

 • 比賽名稱:

  J3 - J12 全港兒童繪畫比賽 2020 - 2021

bottom of page