top of page

 

張澄一 CHEUNG CHING YAT NATHAN

 • 作品名稱:

  桃花與快樂的鳥兒

 • 獎項:

  J3 中國畫組 金獎

 • 參賽組別:

  J3組 (2015年或之後出生)

 • 代表機構:

  同夢童樂 Playful Dreamer

 • 獲獎年份:

  2019年

 • 比賽名稱:

  J3 - J12 全港兒童繪畫比賽 2018 - 2019

bottom of page