top of page

 

徐海晴 CHUI HOI CHING

 • 作品名稱:

  家暖‧色彩樂聚一刻

 • 獎項:

  2011年組 金獎

 • 參賽組別:

  2011組 (2011年出生)

 • 代表機構:

  大埔畫室 Perfect Art

 • 獲獎年份:

  2020年

 • 比賽名稱:

  A HAPPY MOMENT drawing competition

bottom of page