top of page

 

吳子朗 NG TSZ LONG

 • 作品名稱:

  我的寶盒世界

 • 獎項:

  2011年組 金獎

 • 參賽組別:

  2011組 (2011年出生)

 • 代表機構:

  Caterpillar Kingdom Arts Gallery

 • 獲獎年份:

  2020年

 • 比賽名稱:

  A HAPPY MOMENT drawing competition

bottom of page