top of page

鄧宜洛 TANG YI LOK LUIS

 • 作品名稱:

  Pick The Moon To You

 • 獎項:

  J8 西洋畫組 金獎

 • 參賽組別:

  J8組 (2012年出生)

 • 代表機構:

  Picasso Creative Arts Gallery (Hang Hau)

 • 獲獎年份:

  2021年

 • 比賽名稱:

  J3 - J12 全港兒童繪畫比賽 2020 - 2021

bottom of page