top of page

錢啟楓 SAGAR CHIN

 • 作品名稱:

  與我最愛狗狗的玩樂時光 - LOVE SHIM (MY DOG)

 • 獎項:

  2011組 金獎

 • 參賽組別:

  2011組 (2011年出生)

 • 代表機構:

  Miss Chan Chan

 • 獲獎年份:

  2021年

 • 比賽名稱:

  2021 A HAPPY MOMENT drawing competition

bottom of page