top of page

陳朗彥 CHAN LONG YIN

 • 作品名稱:

  深山小屋

 • 獎項:

  J12 中國畫組 冠軍

 • 參賽組別:

  J12組 (2008年出生)

 • 代表機構:

  Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng Branch)

 • 獲獎年份:

  2021年

 • 比賽名稱:

  J3 - J12 全港兒童繪畫比賽 2020 - 2021

bottom of page