top of page

 

黃祐康 WONG YAU HONG DANIEL

 • 作品名稱:

  Shoot or Don’t shoot

 • 獎項:

  J11 西洋畫組 冠軍

 • 參賽組別:

  J11組 (2007年出生)

 • 代表機構:

  The Rainbow Arts Workshop (Sha Tin)

 • 獲獎年份:

  2019年

 • 比賽名稱:

  J3 - J12 全港兒童繪畫比賽 2018 - 2019

bottom of page