top of page

 

LEUNG NGAI CHUN

 • 獎項:

  J7 西洋畫組 季軍

 • 參賽組別:

  J7組 (2010年出生)

 • 代表機構:

  Picasso Creative Arts Gallery (Tiu Keng Leng Branch)

 • 獲獎年份:

  2018年

 • 比賽名稱:

  J3 - J12 全港兒童繪畫比賽 2017 - 2018

bottom of page